Kursbeskrivning

HLR & L-ABC är en kurs där man lär sig hur man tar hand om en person som antingen drabbats av en olycka eller ett hastigt insjuknande. Kunskaperna man får kan användas var som helst.

Första hjälpen fungerar vid så väl stora olyckor som små katastrofer.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Alla permanenta arbetsplatser bör ha en beredskap vid olycksfall för att kunna hjälpa en person som skadats eller hastigt insjuknat. Utbildningen vänder sig till all personal på företaget.

Kursens mål

Att kunna bedöma en olycksplats och prioritera skadorna. Att kunna upprätthålla livsviktig cirkulation och förhindra vidare skadeutveckling tills dess hjälp kommer till platsen. Att ha kunskapen om hur en hjärtstartare fungerar.

Kursinnehåll

  • HLR – Hjärt Lung Räddning
  • Livsfarligt läge/lägesbedöming
  • Blödning/brännskador
  • Chock/cirkulationssvikt
  • Hjärtstartare (defibrillator) Att lära sig hur och när man använder den vid ett hjärtstopp.
  • Hastigt insjuknande, när någon blir hastigt sjuk.
  • Omhändertagande i väntan på ambulans.
  • Praktiska övningar i omhändertagande av skadad/insjuknad.