Kursbeskrivning

Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskap i tekniken för hjärt- och lungräddning så att de både kan starta HLR och känna sig motiverad att göra det.

Utbildningens längd

4 timmar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Alla arbetsplatser bör ha en eller flera personer med kunskap om HLR om olyckan skulle vara framme. Kursen riktar sig till dessa personer.

Kursens mål

  • Att öka handlingsberedskapen vid medvetslöshet, andnings- och hjärtstopp.

Kursinnehåll

  • Teoretiska kunskaper om åtgärder som ökar chansen till överlevnad vid andnings- och hjärtstopp
  • Första hjälpen vid medvetslöshet
  • Andningsapparaten och hinder i luftvägar
  • Cirkulationsstillestånd
  • Konstgjord andning
  • Framstupa sidoläge

Antal deltagare

Max 10 deltagare