Kursbeskrivning

Att arbeta på eller kring väg är en farlig arbetsplats där inte bara själva arbetsverktygen kan vara en fara utan givetvis även de genomfarande bilisterna. När väl en olycka är framme är det viktigt att man snabbt kan genomföra nödvändiga åtgärder för att rädda liv, hindra bestående men eller helt enkelt lindra en skada. Vår kurs ”Hjälp på väg” uppfyller Vägverkets krav och ger dig ett gällande certifikat i sex år.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar på eller kring väg

Kursens mål

 • Kunna hantera olyckor och skador som kan uppstå vid arbete på väg.

Kursinnehåll

 • Olyckor
 • Förebyggande åtgärder
 • Första hjälpen
 • Läge, andning, blödning och chock
 • Ryggskada, nackskada och brännskada
 • Lyfta ur bil
 • Hantering av krockkudde och hjälm
 • Organisation av en olycksplats
 • Skadeprioritering
 • Larm
 • Farligt gods
 • Giftig rökutveckling
 • Olika typer av gaser
 • Handhavande av bandsläckare

Antal deltagare

Max 8-12 deltagare