Kursbeskrivning

Fortbildningen riktar sig till dig som har C eller CE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast sju år efter lagens införande (senast 2016-09-10), samt därefter vart femte år.

Utbildningens längd

Minst 7 timmar

Förkunskaper

C eller CE körkort

Kursinnehåll

Yrkestrafiken och miljön

 • Siffror att fundera kring
 • Trafikens miljö- och hälsoeffekter
 • Globala effekter
 • Regionala effekter
 • Vad kan vi göra?
 • Svenska miljökvalitetsmål
 • Tre drivkrafter och tre vägar

Effektivare transporter

 • Viktig planering
 • Teknik för effektivare transporter

Bättre teknik i fordonen

 • Vad gör samhället?
 • Vad gör producenterna?
 • Olika motorer
 • Bättre förbränning
 • Bättre avgassystem
 • Rätt i tanken
 • Förnybara bränslen

Föraren

 • EcoDriving – sparsamt och säkert
 • Driftkostnaderna
 • Före körningen
 • Starta
 • Ekonomiska varvtalsområdet
 • Växellådor
 • Stadskörning
 • Landsvägskörning
 • Får du stopp i tid?
 • Bromsarna
 • Var rädd om ditt fordon
 • Säkerhetskontroll för lastbil
 • Säkerhetskontroll för buss