Kursbeskrivning

Vår kurs ”Härdplastutbildning” ger en snabb men komplett kunskap om hanteringen och förvaringen av härdplaster. Kursen motsvarar de krav som ställs i föreskriften AFS 2005:18 ”Härdplaster”. Enligt lag skall utbildningen genomföras innan hantering av härdplaster.

Utbildningens längd

4 timmar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som hanterar, förvarar, och på något sätt exponeras för härdplaster.

Kursens mål

  • Att förhindra och förebygga eventuella hälsorisker.

Kursinnehåll

  • Lagstiftningen
  • Klassning och märkning
  • Utformningen av arbetsplatsen
  • Rengöring och avfall
  • Hälsorisker med olika härdplaster
  • Personlig skyddsutrustning
  • Hygien

Antal deltagare

Max 10 deltagare