Kursbeskrivning

Hälsoarbetet ligger många gånger som ett separat spår utanför det ordinarie arbetet, men friska arbetsplatser kräver att hälsa är integrerad i den dagliga agendan. I utbildningen tar vi upp hur man kan arbeta med hälsa på ett strukturerat sätt med återhämtning och rörelse i fokus. Under utbildningen blandas traditionell föreläsning med gruppuppgifter, erfarenhetsutbyte och utrymme för egen reflektion. Efter utbildningen har deltagarna fått med sig verktyg för att arbeta systematiskt med hälsa samt konkreta tips som kan anpassas direkt in i det vardagliga arbetet.

Utbildningens längd

1 dag

Målgrupp

Chefer och skyddsombud eller motsvarande samt enskilda arbetslag som vill hitta fungerande strukturer för sitt hälsoarbete.

Utbildningens fokus

Vi sätter ljuset på två viktiga beståndsdelar för att må bra och hålla hela livet, samt ger både arbetsplats och enskild individ strategier för att aktivt arbeta med återhämtning och rörelse i vardagen.

page1image1641296

Kursinnehåll

  • Begreppet återhämtning och varför det är livsviktigt
  • Kroppens fysiska och mentala behov av rörelse
  • Att få in rörelse och återhämtning som en naturlig del av arbetsdagen
  • Verktyg och tillvägagångssätt för hur man kan öka frisknärvaron på jobbet och ha energi över till en meningsfull fritid
  • Grupparbeten och praktiska övningar
  • Genomgång av och koppling till AFS 2015:4
  • Verktyg för strategiskt hälsoarbete
  • Skapa en hälsokultur på jobbet