Kursbeskrivning

Företags pulsåder är dess ekonomi, ett område som aldrig kan eller får underskattas. Att hantera företagets ekonomi på ett bra, strukturerat och framförallt effektivt sätt kräver god kunskap inom ekonomistyrning. Vår kurs i ämnet ger dig kunskaper för att kunna hantera de vanligaste kalkylmetoderna som exempelvis bidrags- och självkostnadskalkyler. Kursen omfattar både resultatbudgetens och likviditetsbudgetens betydelse.

Utbildningens längd

Förkunskaper

Grundläggande ekonomiska kunskaper är en fördel men inte ett krav

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som controller, ekonomichef eller redovisningschef och som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kursens mål

 • Att få grundläggande och adekvat kunskap för att kunna förstå och hantera/styra företagets ekonomi.
 • Kunskap om hur du använder de vanligaste kalkylmetoderna.
 • Inse behovet och betydelsen av olika typer av budgetar.

Kursinnehåll

 • Behovet av ekonomistyrning
 • Kalkylmodeller
 • Kalkyltekniker
 • Resultatbedömning
 • Ekonomiska begrepp
 • Nyckeltal för ekonomistyrning
 • Belöningssystem
 • Olika former av budgetar
 • Budgetarbete
 • Budget och redovisning
 • Praktiska exempel

Antal deltagare

Max 10 deltagare