Kursbeskrivning

En grundkurs i hur man handlar upp och utför CE-märkning. Kursen omfattar praktiskt tillämpning.

Utbildningens längd

2 dagar

Kursens syfte

Kursen syfte är att deltagarna ska kunna handla upp och utföra CE-märkning enligt maskindirektivet.

Kursinnehåll

 • Vad står CE-märket för
 • Maskindirektivet
 • Vad är en maskin
 • EG-försäkran maskin
 • Försäkran om överensstämmelse delvis fullbordad maskin
 • EG-försäkran säkerhetskomponent
 • Riskbedömning CE-märkning
 • Certifieringsförfarande
 • Normativa standarder
 • Gammal och ny maskin byggs ihop/integreras
 • Säkra styrsystem
 • Komplettering och ändring av maskinskydd