Kursbeskrivning

Fortbildningen riktar sig till dig som har C eller CE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast sju år efter lagens införande (senast 2016-09-10), samt därefter vart femte år.

Utbildningens längd

Minst 7 timmar

Förkunskaper

C eller CE körkort

Kursinnehåll

Åkeribranschen

 • Intressant för sifferbitare
 • Åkerierna
 • Vem gör vad?
 • Sveriges Åkeriföretag
 • Fackliga organisationer
 • Arbetsgivarorganisationer
 • Utvecklingen inom transportbranschen
 • De som säljer transporter
 • Upphandling
 • Tvister

Säker last

 • Olika begränsningar
 • Hur mycket får du lasta på bilen?
 • Överlast
 • Lastbärare
 • Hur mycket får plats?
 • Att köra truck
 • Bakgavellyft
 • Kranar
 • Lastsymboler
 • Säkra lasten rätt
 • Olika säkringsmetoder
 • Tabeller för lastsäkring
 • Arbetsuppgifter – Kan du säkra lasten?

Transporten

 • Olika typer av godstransporter
 • Ett bättre transportsystem?