Kursbeskrivning

Den viktigaste byggstenen i många, om inte alla företag är personalen. Av den anledningen är också personalpolitiken något av det allra viktigaste. Vår kurs Framgångsrika PU-samtal är fokuserad mot den befintliga företagsstrukturen där PU-samtalet är eller ska bli en del av den naturliga personalpolitiken och vardagen. Kursen ger dig bredare och djupare kunskap i modeller, användning, tillämpning och praktiska exempel.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Erfarenhet av personaladministration och personalpolitik är en fördel.

Målgrupp

Ledare och ansvariga på alla nivåer med personalansvar för en eller flera medarbetare.

Kursens mål

 • Att skapa en bredare och djupare kunskap för betydelsen av ett PU-samtal.
 • Att effektivt kunna strukturera, genomföra och följa upp ett PU-samtal.
 • Att kunna använda en Ledarskapsanalys som verktyg.
 • Att kunna genomföra ett produktivt och framgångsrikt PU-samtal.
 • Att hantera förberedelse, genomförande och uppföljning.

Kursinnehåll

 • Vad är ett PU-samtal
 • Varför ska man genomföra PU-samtal
 • Hur blir PU-samtalet en del av verksamheten?
 • Vad är och hur sätter man mätbara mål?
 • Hur skapar man ett intresse och engagemang för PU-samtal?
 • Att skapa en bra samtalsstruktur/dialog
 • Vad bör ett PU-samtal innefatta
 • Vilka förberedelser måste göras innan?
 • Att ge och ta feedback
 • Att aktivt lyssna
 • Dokumentation och checklista
 • Uppföljning och ledarskapsanalys

Antal deltagare

Max 10 deltagare