Kursbeskrivning

Förändringar, nya organisationsformer och nya sätt att arbeta tas inte alltid emot med glädje av medarbetarna.

Vid såväl små som stora förändringar får man vara beredd på att en del av medarbetarna känner sin position, sin anställning, sina invanda rutiner och arbetssätt hotade. Detta leder ofta till motstånd mot förändring – något som gör ditt arbete som förändringsledare svårt, ibland omöjligt.

Framgångsrik förändringsledning är en kurs för dig som står inför, är mitt i eller bara vill lära dig mer om förändringsarbete i organisationer. Den ger en mängd praktiska tips och råd om vad du bör göra ”och inte göra” för att övergången till den nya organisationen eller till det nya arbetssättet ska bli så smidig som möjlig. Till exempel får du veta hur du kan åstadkomma den nödvändiga engagemanget och intresset inför det som komma ska, hur du hanterar förändringsmotstånd och hur du undviker de vanligaste förändringsfällorna.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper inom förändringsledning

Målgrupp

Kursen vänder sig till förändringsledare, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare som vill utveckla sin förmåga att leda och driva förändringsprocesser.

Kursinnehåll

Varför är det så svårt att förändra?

 • Ledare i förändring
 • Attityder till förändring
 • Förändring är en psykologisk process
 • Hur du skapar en förändringsberedskap

Att coacha förändringen

 • Ett utvecklande förhållningssätt
 • Att sätta mål som engagerar
 • Att möta medarbetaren

Hur du kommunicerar förändring

 • Att tala med – inte till
 • Hur du kommunicerar förändring
 • När kommunikationen misslyckas

Hur du hanterar förändringsprocessen

 • Hur kan du skapa engagemang
 • Insiktsförändringens grunder
 • Kotters 8-stegsmodell för förändring
 • Förändring av första och andra graden

Hur du hanterar svåra situationer

 • Att presentera svåra budskap
 • Hur du hanterar motstånd, ryktesspridning och konflikter