Kursbeskrivning

I denna kurs får du lära dig att på ett affärsmässigt sätt, bygga upp och bevara långsiktiga relationer och framförallt bli skickligare att förhandla.

Du får träna på att förhandla där båda parter runt förhandlingsbordet blir vinnare och hur du kan hitta mervärden att addera till förhandlingen. Vi tränar tillsammans de olika stegen i förhandlingsprocessen med realistiska praktikfall.
Du får samtidigt verktyg och hjälp för dina framtida förhandlingar. Förhandlingsprocessen byggs upp genom en gedigen förberedelse- och planeringsfas, grunden för att du ska kunna genomföra en bra förhandling. Planering i förhandling leder till framgång.

Utbildningen längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill bli en bättre förhandlare t ex säljare, inköpare, ledare, projektledare och konstruktör / tekniker. Alla som sitter i position att ha nytta av att kunna förhandla eller se signaler på att det är en förhandling på gång. Kan också vara en tvisteförhandling.

Kursens mål

 • Nå större framgång i dina förhandlingar.
 • Utveckla framgångsrika samarbeten med dina kunder och leverantörer.
 • Läs av personen som du förhandlar med och dra nytta av det icke talade språket.
 • Förhandla vinna-vinna förhållanden.

Kursinnehåll

 • Förberedelser tillsammans med er för att komma nära er nytta av förhandling med inriktning mot individen.
 • Planering
 • Strategi
 • Teamutvecklande
 • Gemensamt språk i gruppen kring förhandlingar
 • Kommunikation
 • Kroppsspråk
 • Personprofil, att känna sig själv och känna igen andra
 • Taktiska grepp och olika förhandlingsstrategier
 • 2 parter – likvärdiga i styrka?
 • Vad är en dålig deal och vem avgör det?
 • Vad vet jag om motparten, behöver jag veta något?
 • Köpslående
 • Att hitta mervärden
 • Presentera och motivera priset
 • Eftergifter och tidspress
 • Olika förhandlingscase

Antal deltagare

Max 10 deltagare/grupp