Kursbeskrivning

Av taktiska, strategiska men i bland överlevnadsmässiga skäl genomförs företagssammanslagningar. Bakgrunden till en sammanslagningen kan variera. Gemensamt är dock att två familjer möts i bästa fall från samma kultur med samma filosofi, målsättning och ledarskapmodell. Men det är sällan fallet. Vår kurs tar upp de skillnader som förekommer mellan organisationer och hur dessa påverkas och hanteras vid en sammanslagning, vilken syn och inställning man som anställd har vid en sammanslagningen och vad som påverkar ett positivt respektive ett negativt utfall av sammanslagningen. Hur effektivitet, produktivitet och en gemensam draghäst byggs upp.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig ingår i en företagssammanslagning.

Kursens mål

 • Du har god insikt och förståelse i den process som påverkar dig som person vid en sammanslagning.
 • Kunskap om vilka fördelar som olikheter kan föra med sig och hur dessa kan tacklas.
 • Förståelse för gemensamma mål och samverkan.
 • Insikt och kunskap i samarbetet och dess byggstenar samt betydelse.

Kursinnehåll

 • Företagskulturer
 • Företagsfilosofier
 • Ledarskapsmodeller möts
 • Anställda och dess filosofi
 • Revirkänslor
 • Motivation
 • Kompetensutveckling
 • Samarbete
 • Grupputveckling
 • Förtroende
 • Feedback
 • Vinna – Vinna-känsla
 • Konflikthantering
 • Kommunikationens grunder

Antal deltagare

Max 10 deltagare