Kursbeskrivning

Ekonomi är grundbulten i alla organisationer! Den viktigaste av alla frågor är alltså, Hur kan jag optimera min ekonomi? Med det tunga ansvaret som ekonomin innebär är den här kursen en säker träff för dig som vill få nya idéer, nya knep och metoder för att kunna genomföra positiva förändringar i er ekonomi.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Butikschefer, ägare och andra ansvariga med ekonomiansvar. Oberoende av om er ekonomi är lysande eller något sämre så är den här kursen en framgångsfaktor för alla.

Kursens mål

 • Praktiska verktyg för att öka lönsamhet och säljresultat
 • Förståelse för hur du och dina medarbetar påverkar lönsamheten
 • Kunna analysera ditt eget företags bokslut
 • Ökad förståelse för ekonomiska samband

Kursinnehåll

 • Företagets ekonomi
 • Anpassning till företagets ekonomiska termer och sambandet mellan dessa.
 • Hur du kan öka intäkterna
 • Kontroll över kostnader
 • Att arbeta effektivt
 • Att arbeta med en budget
 • Mål och uppföljning
 • Handfasta metoder
 • Enkel handlingsplan kopplat till butikens konkurrensmedel och lönsamhet

Antal deltagare

Max 10 deltagare