Kursbeskrivning

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ganska tungt ansvar på dig i och med att du svarar för företagets hantering av brandvarliga varor. Vår kurs ger dig adekvata kunskaper i ämnet för att kunna arbeta som föreståndare för brandfarliga varor.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Den som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

Kursens mål

 • Ha kunskaper för att kunna verka som föreståndare för brandfarliga varor.

Kursinnehåll

 • Lagstiftning ?brandfarliga varor, omfattning och syfte
 • Tillståndsformalia
 • Riskutredningar, klassning
 • Byggnader och andra anläggningar
 • Tillsyn och överklagning
 • Byggnader och andra anläggningar
 • Märkning och varuinformation
 • Eget ansvar och straffansvar
 • Sekretess
 • Anslag och öppen eld
 • Lagring och packning
 • Olycksrapportering
 • Brandreaktiva ämnen
 • Föreståndarorganisation
 • Grupparbete
 • Redovisning grupparbete
 • Kunskapsprov
 • Avslutning

Antal deltagare

Max 10 deltagare