Kursbeskrivning

I en hektisk värld där time-to-market betyder oerhört mycket och ibland allt finns det inget utrymme för misstag eller fel. Självfallet vill man reducera riskerna för fel. Detta är någonting som är uppnåbart genom den process och metod man använder enligt FMEA (feleffektanalys). Modellen bygger på att analysera och förhindra fel innan de uppträder.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktionsplanering och eller genomförande och vill lära dig mer om FMEA.

Kursens mål

• Ha god teoretisk samt praktisk kunskap om att använda och genomföra FMEA på den egna organisationen.
• Insikt i andra kvalitetsverktyg och hur de förhåller sig till FMEA.

Kursinnehåll

• Introduktion och översikt
• Syfte, tillämpningsområden
• Identifiering av krav
• Resultat och förutsättning
• Arbetsgången (teori och praktik)
• Analysprocess
• Riskbedömningsmetoder
• Nyckelfaktorer för framgång
• Fallgropar
• Grupparbete
• Praktiska övningar
• Tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare

Efter avslutad utbildning ska samtliga godkända deltagare få intyg.
Lärare: Freddie, Alpha Competence