Kursbeskrivning

Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och syftet med denna utbildning är att höja medvetandet hos deltagaren samt säkerhetsställa en bättre arbetsmiljö. Utbildningen kan skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar.

Utbildningens längd

½-1 dag

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Kursen vänder dig till alla som arbetar på tak eller andra höga höjder samt arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Kursinnehåll

Lagar och bestämmelser

• Arbetsmiljöplan
• Undersökning och riskbedömning
• Sanktionssystem
• Säkerhetssele
• Fallskydd
• Provning av sele, praktisk övning
• Tillsyn, besiktning och kassation