Kursbeskrivning

Vill du bli riktigt vass på att skapa smarta rapporter och göra effektiv analys i Excel är detta kursen för dig. Pivottabeller är det mest kraftfulla verktyget i Excel. Fler och fler lär sig fördelarna med att använda dem. Oavsett vad du jobbar med ger denna kunskap dig en kraftig fördel när det gäller att granska och sammanfatta data. Snart är det lika självklart att hantera pivottabeller som att använda autofilter eller vanliga diagram. En innehållsrik tvådagarsresa med Infocells egen pivotkung Tobias Ljung (författare till boken ”Pivottabeller i Excel – den kompletta guiden”).

Du får massor med användbara tips och många aha-upplevelser under kursdagarna. Ta chansen att förbättra dina analyser och rapporter i Excel! Kursen är pedagogisk upplagd och vi kommer hela tiden att varva kursledarens exempel med egna övningar. Självklart sitter du vid en egen dator hela kursen. Alla deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne.

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

DEL 1

EXCELTABELLERNAS HEMLIGHETER
• Så infogar du och formaterar tabeller på två sekunder.
• Slipp att låsa fönsterrutor manuellt, få filter automatiskt och dina formler kopieras och klistras in per automatik
• Skapa summeringar av tabellen med en knapptryckning
• Låt dina diagram uppdateras automatiskt med nya data
• Uppdatera dina pivottabeller till dynamiska områden
• Koppla knappsatser till dina tabeller för snygg och effektiv filtrering

BLI EN MÄSTARE PÅ PIVOTTABELLER
• Därför är pivottabeller överlägset formler och funktioner
• Skapa en pivottabell som ersätter alla andra tabeller
• Att uppdatera och göra beräkningar i pivottabeller
• Gruppera din tabell och få fram den information du för tillfället vill analysera
• Så hanterar du datum och tid automatiskt i pivottabeller
• Analysera data med hjälp av pivottabeller – praktiska tips om generering, formatering och layout
• Dra nytta av pivottabellernas alla funktioner och bli trygg i redigeringar, uppdateringar och förändringar
• Lär dig identifiera de smarta och tidssparande strukturerna som är lättare att använda i pivottabeller

SKAPA DYNAMISKA DASHBOARDS
• Så gör du dynamiska presentationer med pivotdiagram
• Att använda trafikljus, färgskalor och datastaplar i pivottabeller
• Gå runt pivottabellernas fasta design och skapa egendesignade rapporter med funktioner mot pivottabeller
• Lär dig bygga en dynamiskt dashboard med pivottabeller,pivotdiagram och knappsatser

DEL 2

POWER QUERY – DET NYA GENOMBROTTET I EXCEL
• Hämta, tvätta och ladda data till Excel på ett effektivt sätt med Power Query
• Ersätt dina makron med Power Query – helt utan kod
• Effektivt hämta, filtrera, sortera och omvandla data från olika källor för smart import till Excel
• Så slår du ihop flera tabeller med Power Query

POWER PIVOT – INBYGGT BESLUTSSTÖD I EXCEL
• Så skapar du pivottabeller utifrån flera Exceltabeller samtidigt utan funktioner som LETARAD, INDEX/PASSA etc
• Importera data från flera olika datakällor (Excel, Access, SQL-Server och textfiler) och koppla ihop en datamodell
• Lär dig göra egna mätvärden i Power Pivot med DAX-funktioner
• Skapa rapporter med flera pivottabeller och pivotdiagram kopplade till din datamodell

POWER MAP – SYNLIGGÖR DINA DATA PÅ KARTAN
• Visa data direkt på kartan med heatmaps eller bubblor
• Jämför budget mot utfall direkt på kartan med diagram

DIAGRAM – ETT DIAGRAM SÄGER MER ÄN 1000 SIFFROR
• Smarta tips för effektiv diagramhantering
• Bemästra layout, formatering och filtrering av dina diagram
• Skapa kombinationsdiagram på 20 sekunder

SMARTA MAKRON FÖR HANTERING AV PIVOTTABELLER
• Rensa alla utsnittsfiltreringar med en knapp
• Uppdatera alla pivottabeller och/eller datakopplingar
• Ta bort alla pivottabeller med ett klick
• Makron för talformat och rapportlayouter