Kursbeskrivning

ESA 14 är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar. ESA 14 finns utgiven i två publikationer ESA Grund och ESA Arbete. ESA-14 Grundkurs är en komplett ESA-säkerhetsutbildning för energibranschen framtagen av Energiföretagen Sverige.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

El kunskap

Målgrupp

För dig som arbetar vid elektriska anläggningar, t.ex. linjearbetare, elektriker, arbetsledare eller andra som vistas i dessa miljöer. 

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet för olika arbetsmetoder och inom organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Kursinnehåll

 • Inledning -varför behövs en ESA 14-kurs? 
 • Bakgrund till ESA 14
 • Elfaran
 • Olycksfallscenarion
 • Ansvar
 • Organisation
 • Säker kommunikation
 • Riskhantering
 • Skötselåtgärder
 • Arbete
 • Arbete nära, utan och med spänning
 • Parallella ledningar
 • Gruppövningar (i mån av intresse och tid)
 • Skriftligt prov
 • Frågor och diskussion

Antal deltagare

Max 15 deltagare