Kursbeskrivning

Fortbildningen riktar sig till dig som har C eller CE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast sju år efter lagens införande (senast 2016-09-10), samt därefter vart femte år.

Utbildningens längd

Minst 7 timmar

Förkunskaper

C eller CE körkort

Kursinnehåll

Livsstil

 • Fysisk kondition
 • Kost – gott, nyttigt och omdebatterat
 • Vad är bäst att äta?
 • Mat är mer än energi och näring
 • Effekter av felaktig kost
 • Kostdebatten
 • Alkohol och andra droger

Sömn och hälsa

 • Om stress
 • Arbets- och vilocykeln

Ergonomi

 • Arbetsrelaterade olyckor
 • Ekonomiska konsekvenser

Hot och våld

 • Tjänstemannaskydd
 • Hot och våld

Första hjälpen

 • Olycksrapportering och kalla på hjälp
 • Första hjälpen
 • Olycksplats