Kursbeskrivning

Vi vet att en maskin havererar om den används felaktigt eller utsätts för dålig service. Ofta hoppas vi kanske att människokroppen skulle lyda under andra ”regler” men så är inte fallet. När man arbetar inom tungt belastande yrken utsätter man dagligen kroppen för påfrestningar som om dom inte görs på rätt sätt kan skada oss för stunden eller för livet. Vår kurs ”Ergonomi och friskvård” fokuserar på hur man genom rätt rörelser, lyft, moment m.m. kan förbättra den enskildes arbetsmiljö och välbefinnande nu och i framtiden. Som stängd utbildning kan kursen anpassas till ert företags exakta behov.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete utsätter kroppen för ensidig eller mångsidig belastning.

Kursens mål

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Bättre ergonomi och mindre sjukskrivning
 • Praktiskt

Kursinnehåll

 • Ergonomins grundprinciper
 • Förebyggande träning
 • Ergonomi i dina arbetsuppgifter
 • Vanliga skador
 • Förebyggande åtgärder
 • Träningsprogram
 • Hjälpmedel
 • Säkra lyft och rörelser
 • Praktiska råd

Antal deltagare

Max 10 deltagare