Kursbeskrivning

Entreprenadjuridik fortsättning är ett steg djupare i paragrafryttarnas djungel av lagar och avtal. Vi belyser exempelvis aktuella rättsfall och tidigare beslut tagna av byggsektorns rättsnämnd samt mer ingående detaljer kring de allmänna bestämmelserna. Entreprenadjuridik är stommen i väl fungerade samarbeten som sammanbinds av standardavtalen AB 92 som används av utförande entreprenörer och ABT94 som berör totalentreprenörer. Dessa standardavtal är förankrade hos respektive branschorganisation och utgör byggmarknadens ramverk för entreprenadutförande. Entreprenadjuridik är en träffsäker kurs för dig som behöver fördjupade och mer omfattande kunskaper i ämnet.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i AB 92 & ABT 94

Målgrupp

VD, ekonomi- och inköpsansvariga och personal som ansvarar för hela eller delar av byggprocessen.

Kursens mål

 • Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper rörande de allmänna bestämmelser och avtalsvillkor som tillämpas vid entreprenadförhållanden.
 • Detaljerade problemområden belyses ur såväl beställarens som generalentreprenörens och underentreprenörens synvinkel.
 • Exemplifiera och belysa faktiska problem genom aktuella rättsfall och tidigare beslut.

Kursinnehåll

 • Avtalslagen
 • Lagen om offentlig upphandling
 • Utdrag ur miljöbalken
 • PM angående konkurs och redovisning av mervärdesskatt
 • Översikt över byggbranschens avtalssystem
 • PM om byggbranschens avtalshandlingar
 • Upphandlings- och entreprenadformer
 • Standardavtal och leveransbestämmelser
 • AFU 99
 • AFTU 99
 • ABM 92
 • BKK:s utlåtande om byggsektorns standardvillkor
 • Avgöranden från Byggsektorns Rättsnämnd
 • Aktuella rättsfall
 • AB 92
 • ABT 94

Antal deltagare

Max 10 deltagare