Kursbeskrivning

För småhusentreprenör åt privatpersoner sker många stora förändringar i ABS 05. De främsta förändringarna är fokuserade på köparen som nu får ett större inflytande och möjlighet att överklaga samt skydda sig mot felaktigheter. Vår kurs ”Entreprenadjuridik ABS05” ger dig som deltagare en snabb och effektiv inblick i de nya förändringarna samt hur konsumentstjänstlagen står i förhållande till ABS 05.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som småhusentreprenör åt privatpersoner.

Kursens mål

 • Få insikt och kunskap i ABS 05
 • Förstå förändringarna från AB 95 till ABS 05

Kursinnehåll

 • Skillnaderna från AB 95
 • Alla nyheter i ABS 05
 • Konsumenttjänstlagen
 • Nya bevisregler
 • Vem har vilken rätt
 • Högre krav på kvalitetssäkring
 • ROT-formulär
 • RO-formulär
 • Vilka avtal är giltiga
 • Ansvarstider för entreprenörer
 • Omarbetade besiktningsregler

Antal deltagare

Max 10 deltagare