Kursbeskrivning

AB 04’s betydelse i entreprenadjuridiken är stor. Förändringarna omfattar bland annat ökade kvalitetssäkringsrutiner, förlängda ansvarstider och omarbetade besiktningsregler. Vår kurs ”Entreprenadjuridik AB 04” ger dig en bra översikt och kunskap om de nya reglerna och vad de betyder för just dig.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Grundkurs i entreprenadjuridik är en fördel.

Målgrupp

VD, ekonomi- och inköpsansvariga, bygg- och projektledare.

Kursens mål

 • Få insikt och kunskap i AB 04
 • Förstå förändringarna från AB 92 till AB 04

Kursinnehåll

 • Förändringarna från AB 92 till AB 04
 • Ökade skyldigheter att informera om ÄTA-arbete
 • Högre krav på kvalitetssäkring
 • Förlängda ansvarstider för entreprenörer
 • Omarbetade besiktningsregler
 • Nytt medlingsförfarande vid tvister
 • Större möjligheter att reklamera fel
 • Utvidgat beställaransvar vad gäller projektering
 • Redaktionella förändringar med ny disposition

Antal deltagare

Max 10 deltagare