Kursbeskrivning

Även den mest vane användaren och konversatören av det engelska språket kan falla raklång inför den snirkliga djungeln av termer och fackuttryck som berör många av våra tekniska områden. Och massa/pappersindustrin är sannerligen inget undantag där mycket kan tolkas som i princip ett annat språk. Vår kurs ”Engelska – Teknisk inriktning mot massa/pappersindustrin” fokuserar på den teknikrelaterade engelska som finns inom branschen för massa- och pappersindustrin. Kursen är klassad som en fortsättningskurs och ger en komplett kunskapsbild både för tal och skrift.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i engelska motsvarande gymnasienivå

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina språkkunskaper i Engelska med speciell inriktning mot massa/pappersindustrin.

Kursens mål

 • Att få bättre kunskap och förståelse för dom engelska fackuttryck som berör massa/pappersindustrin.
 • Vara säkrare på det material man läser samt själv presenterar.

Kursinnehåll

 • Ved som råvara
 • Sulfatmassaproduktion
 • Kemikalieåtervinning
 • blekningsmetoder
 • Mekanisk massa och dess egenskaper
 • Träfiberns egenskaper
 • Pappersegenskaper
 • Mälderi
 • Pappersmaskin
 • Typer av papper

Antal deltagare

Max 10 deltagare