Kursbeskrivning

El-riskerna är många när röjning av icke trädsäkra ledningsgator genomförs. Bakgrunden till den här kursen är därför väl förankrad och ger dig som deltagare kunskaper om hur du ska tillämpa regelverket och anvisningarna för röjning av den här typen. Enligt elsäkerhetsverketets rekommendationer tillämpar sig den här kursen för så väl grundutbildning som repetition.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Elyrkesutbildning

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller leder röjningsarbeten i icke trädsäkra ledningsgator.

Kursens mål

 • Kursen ger kunskaper om arbetsmiljö- och ellagstiftning vad gäller elsäkerhet vid röjning i ledningsgator.
 • Du som deltagare erhåller även kunskaper om de branschgemensamma särskilda anvisningar som kan tillämpas vid arbete i ledningsgator.

Kursinnehåll

 • Insikt och kunskap om elfaran vid arbete i ledningsgator.
 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Personsäkerhetsansvar
 • Elanläggningsansvar
 • Ledningsgatans utformning
 • Säker och icke trädsäker ledningsgata
 • Farliga träd
 • Närområde och Riskområde
 • Arbetsplanering
 • Arbetsmetoder
 • Röjning med ledningen spänningsförande
 • Röjning med ledningen frånkopplad
 • Organisation inom ett elnätsföretag
 • Den elarbetsansvariges roll
 • Arbetsbevis ? Driftbevis och arbetstillstånd
 • Röjning
 • Krav på kviststång
 • Kunskapskontroll
 • Relevanta sektioner ur starkströmsföreskrifternas Avdelning C,
 • Relevanta sektioner ur starkströmsföreskrifternas, ESA

Antal deltagare

Max 10 deltagare