Kursbeskrivning

ElproCAD är det överlägset bäst verktyget som hjälpmedel i rit- och konstruktionsarbetet. Du får på ett enkelt och jordnära sätt lära dig programmets grunder och mer avancerade ritfunktioner. Du får också lära dig finesser och optimerings möjligheter för ditt arbete som El-ritningskonstruktör.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i AutoCAD LT

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla konstruktörer och ritare som ska använda AutoCAD LT 2002 och ElproCAD LT Basic som rit- och konstruktionsverktyg.

Kursens mål

 • Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna producera el-dokumentation i ELPROCAD LT Basic.
 • Konstruera kretsscheman, montageritningar, yttre anslutnings- och enlinjescheman
 • Skapa egna ritningsblanketter och symboler.

Kursinnehåll

 • Katalogstruktur
 • Beskrivning av ingående filer
 • Angivning av ritningsnamn
 • Ritningsmall
 • Rullgardinsmenyer och verktygsfält
 • Olika ritsätt
 • Symbolstandarder
 • Koppling till ELPROCAD
 • Ritningsblanketter
 • Egna blanketter
 • Linjaler, Hantering av texter
 • Standardinställningar
 • Rita olika dokument typer
 • Kretsschema, Arbeta med attribut
 • Montage
 • Yttre anslutningsschema
 • Flerbladsritningar
 • Utskrifter
 • Symboler, Ritkommandon
 • Göra egna symboler

Antal deltagare

Max 10 deltagare