Kursbeskrivning

Lär dig förstå det ekonomiska språket – Denna grundläggande utbildning vänder sig till dig med arbetsuppgifter som förutsätter att du förstår de ekonomiska sambanden, men inte har det som din huvudsakliga uppgift. Du ska kunna läsa ekonomiska rapporter av olika slag, du deltar i budgetarbete, du ska förstå ekonomiska kalkyler.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Målgrupp

Kursen vänder sig till berörda personer som i sitt dagliga arbete påverkas och berörs av ekonomiska uttryck och dess betydelser.

Kursens mål

 • Kursens mål är att du skall kunna orientera dig i hur företagets ekonomi fungerar.
 • Insikt i begreppen; företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering.

Kursinnehåll

 • Vad menar vi med ekonomi?
 • Företagets intressenter
 • Pengar in ? Pengar ut
 • Intäkter ? Kostnader
 • Balans och-Resultatrapport
 • Kassaflöde
 • Lönsamhet – Täckningsbidrag
 • Vinst eller förlust, vad händer med det?
 • Budget
 • Nyckeltal

Antal deltagare

Max 10 deltagare