Kursbeskrivning

Det ekonomiska språket återfinns i alla branscher med det gemensamma nämnaren att kunskapen kring det är så pass begränsad att de mål, krav och förutsättningar som trummas ut inte alltid förankras. Vår kurs ”Ekonomi för icke ekonomer mot elbranschen” är en specialriktad kurs mot just elbranschen där specifika och generella uttryck i branschen tas upp och belyses.

Utbildningens längd

1-2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktat sig till alla personer som på något sätt är berörd av de ekonomiska termer och uttryck som ett företag omfattas av.

Kursens mål

 • Kursens mål är att du skall kunna orientera dig i hur företagets ekonomi fungerar.
 • Insikt i begreppen; företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering.

Kursinnehåll

 • Vad menar vi med ekonomi?
 • Företagets intressenter
 • Pengar in – Pengar ut
 • Intäkter – Kostnader
 • Balans- och Resultatrapport
 • Kassaflöde
 • Lönsamhet – Täckningsbidrag
 • Vinst eller förlust, vad händer med det?
 • Budget
 • Nyckeltal
 • Branschspecifika uttryck

Antal deltagare

Max 10 deltagare