Kursbeskrivning

Ekonomi för assistenter är en jordnära utbildning som ger en komplett bild med sparsam fördjupning i den ekonomiska processen.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Inga särskilda

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som assisterar i en ekonomiprocess och vill få större insikt och kunskap i denna.

Kursens mål

 • Tillräcklig kunskap för att utföra de dagliga ekonomiska rutinerna.
 • Inse och förstå sambandet mellan olika ekonomiska rutiner.
 • Delta i diskussioner av ekonomisk natur
 • Tillämpa relevanta lagregler i vanligt förekommande affärssituationer.

Kursinnehåll

 • Grundläggande ekonomiska begrepp
 • Bokföringslagen, andra lagar och normer
 • Termer och begrepp
 • Praktikfall internpriser
 • Baskontoplanerna
 • Avtal
 • Fordringsrätt
 • Skattedeklaration
 • Skattekonto – moms, avgifter och andra skatter
 • Redovisningsprinciper
 • Praktikfall internpriser
 • Bokslutsberäkningar
 • Företagsformer
 • Konton och kontoplaner
 • Nya årsredovisningslagen
 • Periodisering

Antal deltagare

Max 10 deltagare