Kursbeskrivning

Ett projekt kostar tid, pengar och resurser och om projektet mynnar ut i otydlighet uppstår ännu fler frågetecken och förluster. Det är därför inte bara viktigt att fokusera på ett bra genomfört projekt med alla kriterier som det omfattar utan även framtagningen av rapporten som beskriver projektet. Vår kurs ”Effektiva projektrapporter” ger dig kunskap om hur du förbereder och genomför rapportskrivandet för att nå ett tydligt, effektivt och produktivt resultat.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande projektledning grundläggande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om och bli bättre på att skriva projektrapporter.

Kursens mål

 • Kunskap för att kunna skriva strukturerade och användbara rapporter.
 • Insikt av behovet av att granska och kritisera fakta
 • Förstå behovet av och kunna samla in allt underlag till rapportskrivningen.

Kursinnehåll

 • Behovet av en tydlig rapport
 • Rapportstruktur
 • Olika typer av rapporter
 • Rapportens syfte och mål
 • Analysera mottagaren
 • Planera och organisera rapporten
 • Dispositionen
 • Checklista och verktyg

Antal deltagare

Max 10 deltagare