Kursbeskrivning

Denna dag syftar till att belysa viktiga områden som för oss mot ett gemensamt arbetssätt kring mötesteknik för att skapa tydlighet och struktur. Finns behov av att ta det ett steg längre kan deltagarna själva medverka till att ta fram riktlinjer för hur agendan ska se ut, vilka spelregler som ska gälla under själva mötet osv. Alternativt tydliggöra den gemensamma policy som redan existerar.

Kursens mål

 • Att tydliggöra vad som är viktigt vid effektiv mötesledning.
 • Att få insikt i hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig.
 • Att ge dig användbara metoder och arbetssätt som skapar effektivitet i ditt dagliga arbete.

Kursinnehåll

 • Vad kan och gör en bra mötesledare
 • Principer kring effektivitet
 • Hur jag påverkar andra och hur andra påverkar mig
 • Förberedelser – går budskapet eller deltagarna hem?
 • Skapa gynnsamt mötesklimat
 • Roligare och engagerande genomföranden
 • Sammanfattning och utveckling framåt
 • Förtroendekontot
 • Commitment