Kursbeskrivning

Ecodriving för tunga fordon är en kostnadsbesparande utbildning för förare av tunga fordon som strävar efter att köra mer ekonomiskt samt sänka den genomsnittliga bränsleförbrukningen i organisationen.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesförare i den tunga trafiken.

Kursens mål

  • Genom en förändring av körsättet leder den här utbildningen till en omedelbar bränslebesparing med 5-10% och en motsvarande reducering av avgaser.
  • Sekundära effekter av utbildning är mindre slitage på maskinparken, färre skador och högre trafiksäkerhet.
  • Deltagarna får lära sig allmänna kunskaper om trafikens miljöeffekter.

Kursinnehåll

  • Ett körsätt med bättre framförhållning
  • Effektivisering av accelerationsmoment
  • Optimering av fordonets vridmoment
  • Att effektivare använda fordonets växellåda
  • Bäste tillvägagångssätten för fartreducering
  • Färddatorns betydelse och funktion

Antal deltagare

Max 10 deltagare