Kursbeskrivning

Att få ett projekt att gå i mål den dag det var tänkt från början och till den kostnad som det var tänkt i den ursprungliga budgeten är för de flesta projektledare bara en dröm.

Ofta blir det så att när deadline närmar sig så märker man att man inte kommer att hinna om vi inte lägger på mängder med resurser. Dessa resurser får då ”lånas” från andra avdelningar och projekt – inte sällan med konflikter som följd -eller köpas in utifrån med en stark påverkan på projektbudgeten.

Earned Value Management (Resultatsvärdesmetoden) är en teknik för att tidigt i projektet få en säker uppfattning om faktisk sluttidpunkt och faktisk kostnad. Detta ger projektledaren en chans att tidigt kunna genomföra alternativplaner, omfördela resurser och vidta andra åtgärder för att hålla projektet på rätt spår.

Utbildningen längd

1 dag

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning och gärna kunskaper motsvarande vår grundkurs i projektledning.

Målgrupp

För dig som idag jobbar som projektledare eller kommer att jobba som projektledare.

Det här får du lära dig

Med tillämpning av EVM kan du som projektledare få svar på frågorna:

 • ligger vi före eller efter tidsschemat?
 • hur effektivt utnyttjar vi vår tid?
 • när kan vi med största sannolikhet säga att projektet avslutas?
 • ligger vi för närvarande över eller under budget?
 • hur effektivt utnyttjar vi våra resurser?
 • vad kommer hela projektet att kosta?
 • hur kommer vi att ligga till i förhållande till budget när projektet är slut?

Kursinnehåll

Grundförutsättningar för tillämpning av Earned Value Management.

 • Vilka krav ställs på organisationen/beställaren och underleverantörer?
 • Performance Measurement Baseline – ett krav för Earned Value Management. 

Budgetering

 • Vilka kostnader ingår i projektet?
 • Realistiskt budgetering med hjälp av PERT-analys.
 • Uppföljning och rapportering – vad ska följas upp och hur ofta?

Earned Value Management – grundbegrepp

Hur räknar man ut:

 • Planned Value – Planerat värde
 • Earned Value – Upparbetat värde
 • Actual Cost – Verklig kostnad

Earned Value Management – analys och prognos

 • Variationer – avvikelser från originalplanen
 • Hur räknar man ut nyckeltal – SPI, CPI
 • Hur gör man prognoser? – EAC, ETC

Earned Value Management – övningar

 • Praktiska tips om tillämpning samt fallgropar
 • Earned Value Management med Microsoft Project