Kursbeskrivning

Ofta förringar man sig själv i den totala helheten. Men faktum är att varje person i ett företag är ett kugghjul; testa själv och se vad som händer om du tar bort ett kugghjul från din bil. Givetvis kommer bilen att fungera sämre och sämre desto fler kugghjul du tar bort. Vissa kugghjul har lite större betydelse än andra men poängen är den att alla spelar en enormt stor roll för organisationen och dess utveckling. Även du! Seminariet handlar om att inse sin egen betydelse i organisationen samt utveckla sin egen ”personliga försäljning” för att både kunna marknadsföra sig själv och företaget (internt och externt) på ett effektivare och mer framgångsrikt sätt.

Utbildningens längd

3 timmar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Seminariet riktar sig till en grupp personer som vill få bättre kunskap och insikt kring betydelsen av sig själv och sin roll i företaget.

Kursens mål

 • Få bättre insikt för sin egen betydelse i organisationen och för andra människor.
 • Kunna marknadsföra sig själv och den företagsprofil man representerar bättre.
 • Kunskap om vad en företagskultur är och hur människor arbetar i samspel.
 • Inse betydelsen av ett välfungerande maskineri för den framtida utvecklingen och tryggheten.

Kursinnehåll

 • Din betydelse för helheten
 • Företagets byggstenar (människorna)
 • Företagskulturen är du en del av
 • Betydelsen av ett väloljat maskineri
 • Människor i samspel – hur går det till
 • Personlig försäljning
 • Marknadsför dig själv internt och externt

Antal deltagare

Max 10 deltagare