Kursbeskrivning

I samhällets allt intensivare utveckling ställs ledarna som leder utvecklingen givetvis inför allt större krav. Krav som utan rätt kunskap om ledarskap, delegering och prioritering leder till många ledares misslyckande och många gånger även insjuknande. Att lyckas i denna värld av ständigt tilltagande krav måste du som ledare ofta lyckas med bedriften (göra mer på mindre tid). En stor del av detta handlar om rätt ledarskap, rätt hantering av tid och prioriteringar samt fulländad delegering. Vår kurs ”Den effektiva ledaren” ger dig kunskapen och verktygen för att utveckla dig själv till just det: en effektivare ledare.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av ledarskap är en fördel

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som redan i dag är ledare i en organisation och vill effektivisera din ledarskapsroll och ditt sätt att leda.

Kursens mål

 • Nya insikter kring ditt ledarskap
 • Kunskap om tidsplanering och prioritering
 • Lägre personalomsättning
 • Nöjdare medarbetare
 • Insikt och kunskap om effektiv och bra delegering
 • Att sätta mål för ditt ledarskap

Kursinnehåll

 • Ökade färdigheter inom ledarskap
 • Att sammansvetsa och leda en grupp
 • Konflikthantering
 • Attityder och värderingar
 • Ledarskapsroller
 • Din ledarskapsstil
 • Målstyrning
 • Ditt ledarskap kopplat till företagets mål och resultat
 • Skapa entusiasm och motivation
 • Effektiv och bra kommunikation
 • Betydelse av feedback
 • Delegering
 • Prioritering
 • Tidsplanering
 • Stresshantering

Antal deltagare

Max 10 deltagare