Kursbeskrivning

Fortbildningen riktar sig till dig som har C eller CE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast sju år efter lagens införande (senast 2016-09-10), samt därefter vart femte år.

Utbildningens längd

Minst 7 timmar

förkunskaper

C eller CE körkort

Kursinnehåll

Trafiksäkerheten

 • Olycksavvecklingen
 • Olyckor med tunga fordon
 • Intressant statistik
 • Olyckor med lastbil
 • Olyckor med buss
 • Viltolyckor
 • Många ton att få stopp på! 
 • Brand i fordonet
 • Tunnelsäkerhet
 • Arbetsskador

Yrkesrollen

 • Bra yrkesförare
 • Bra attityder

Nöjda kunder

 • Kundfokus
 • Ansiktet utåt
 • Värna varumärket