Kursbeskrivning

Fortbildningen riktar sig till dig som har C eller CE-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomföras senast sju år efter lagens införande (senast 2016-09-10), samt därefter vart femte år.

Utbildningens längd

Minst 7 timmar

Förkunskaper

C eller CE körkort

Kursinnehåll

Lagar och regler

  • Yrkeskompetensbevis
  • Arbetstidsregler vid vägtransport
  • AETR och EU:s kör-och vilotider
  • Redovisning av kör-och vilotider
  • Förarkort
  • Olika slag av yrkesmässig trafik
  • Trafiktillstånd
  • Människosmuggling
  • Beräkningstabell
  • Särskilda bestämmelser vid körning till vissa länder