Kursbeskrivning

Vår kurs ”Customizing Microsoft Office Sharepoint Portal Server 2003” bygger på Microsoft egna officiella kurs. Vi lägger mycket tyngd på praktisk kunskap och laborationer. Du får lära dig anpassa och skräddarsy SharePoint Portal Server 2003 samtidigt som du får god kunskap inom Web Parts, säkerhet och objektmodellen SharePoint Services. Du får lära dig hur du skapar Web Parts, skapar skript för att ta bort gamla dokument, accessa databaser och skapa CAB-filer för distribuering av Web-Parts.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Du bör vara en erfaren programmerare med minst sex månaders praktisk erfarenhet av Visual Studio .NET, ASP.NET och Web Services.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om att anpassa SharePoint Portal Server 2003.

Kursens mål

 • Kunna beskriva Web Parts for Microsoft Sharepoint produkter och teknologier
 • Med lätthet hantera, anpassas och skräddarsy dina egna lösningar för SharePoint Portal Server 2003.

Kursinnehåll

 • Introduktion till Web
 • Lägga till Web Parts till sidor
 • Använda mallar för Web Parts i Visual Studio .NET
 • Web Parts och anpassade .NET-kontroller
 • Objektmodellen Windows SharePoint Services
 • Web Parts och säkerhet
 • Paketera och distribuera Web Parts
 • Utveckla Web Parts med FrontPage 2003
 • Informationsutbyte mellan Web Parts
 • Felsökning och problemlösning
 • Tips och tricks
 • Frågor

Antal deltagare

Max 10 deltagare