Kursbeskrivning

De ständigt ökande kraven på dagens organisationer, att skapa mervärden för kunder, ägare och medarbetare kräver nya förmågor hos verksamhetens ledare. En av de viktigaste förmågorna är att kunna bedriva ett ”Coachande” ledarskap där verksamhetens kunder och resurser i form av medarbetare och leverantörer tas om hand och utvecklas på ett vägvinnande sätt.

Denna träning syftar till att ge chefer en ökad insikt och förmåga avseende coaching av kunder, team och individer och en inblick i fördelarna med ett coachande förhållningssätt. Upplägget bygger på en mix av teori & praktisk tillämpning (både under träningstillfällena och i mellanperioder) och baseras på det ”skarpa” läget i organisationen.

Utbildningens längd

2+1 dagar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

 • Chefer inom verksamheten med behov att utveckla sin förmåga att stötta och utveckla kundrelationer, individer och verksamhet
 • Chefer och ledare på alla nivåer som vill utveckla det egna ledarskapet och sin personal på ett mer effektivt/positivt sätt.

Kursens mål

 • God förståelse avseende syfte och mål med coaching
 • Förmåga att anpassa ledarskap och coaching baserat på tillstånd, syfte och mål.
 • Förstärkt egen förmåga till aktivt lyssnande
 • Ökad trygghet i att utföra coaching i egen verksamhet baserat på tränade metoder.
 • Deltagarna har fått en tydlig bild av hur det egna ledarskapet kan utvecklas /stärkas.
 • Förstärkt samhörighet & utbyte mellan deltagarna
 • Intressanta, givande och roliga dagar.

Kursen innehåller följande delmoment:

 • Diskussion kring effektivitet
 • Behovsanalys – Framtida ledarskap
 • Att leda resultatorienterat
 • Att verka i teambaserad struktur
 • Aktivt lyssnande
 • Coaching
 • Effektiv kommunikation
 • Kommunikations & Konfliktstilar
 • Konflikter och konflikthantering
 • Summering

Antal deltagare

Optimalt 10-12 deltagare. Max 15.