Kursbeskrivning

Förmågan att både kunna kommunicera effektivt, coacha medarbetarna så att de växer som individer och ha en klar bild av sig själv och sin ledarstil.

Tycker du att det låter som en bra ledare? Bra! För det är vad du får kunskaper om på vår grundläggande ledarskapsutbildning Coachande ledarskap.

Kursen ger dig kunskaper om kommunikation, grupputveckling, konflikthantering och genom ett antal självtester en ökad insikt om din egna ledarstil. Utbildningen bygger mycket på upplevelsebaserad inlärning och innehåller följaktligen många praktiska övningar.

Utbildningens längd

3 dagar

Utbildningens fokus

 • Det coachande förhållningssättet
 • Att våga leda modigt, insiktsfullt och medvetet
 • Gruppens utveckling och dynamik
 • Att förebygga och hantera konflikter
 • Effektiv kommunikation och utvecklande feedback
 • Vad är det som driver och motiverar oss?

Kursinnehåll

Introduktion ledarskap

 • Att utveckla sig själv och andra – ledarskapets ledstjärna
 • Min egna ledarstil och hur jag jan anpassa den efter situation

Det coachande ledarskapet

 • När kan man coacha?
 • Coachingrelationen
 • Grunder och färdigheter för coaching
 • GROW – en metod för att få individer att växa

Hur vi människor fungerar

 • Värderingar och beteenden
 • Hur skapas våra olika kartor av verkligheten
 • Hjärnans funktion
 • Olika lärstilar

Motivation och drivkrafter

 • Vad får dig motiverad och vad motiverar dina medarbetare?
 • Biologisk, yttre och inre motivation

Gruppen och dess utveckling

 • Gruppsammansättning och roller
 • Gruppdynamik – hur fungerar en grupp och varför?
 • Hur en grupp utvecklas – fyra faser av utveckling.
 • Vilket ledarskap ska jag tillämpa under de olika faserna?

Kommunikation – ditt viktigaste verktyg

 • Att ge och ta emot feedback
 • Assertiv kommunikationn
 • Kommunikationsstilar
 • Aktivt lyssnande
 • Non-violent communication

Konflikthantering

 • Vad är en konflikt?
 • Olika typer av konflikter
 • Konfliktstil – hur agerar jag själv?
 • Konflikttrappan

Stresshantering

 • Vad är stress och hur kan jag påverka min situation
 • Yttre och inte effektivitet – att göra rätt saker och att göra saker rätt
 • Prioriteringstekniker