Kursbeskrivning

Allt fler tillverkande företag använder sig av CNC-styrda maskiner och i vissa fall är maskintypen en ren förutsättning i företagets tillverkningsprocess. Att med gott självförtroende handha en CNC-styrd maskin och kunna utföra behövliga program för detaljproduktion är långt i från den enklaste av alla arbetsuppgifter. Vår kurs ”CNC-programmering, grund” ger dig som operatör grundläggande och fundamentala kunskaper för att kunna utföra dina CNC-relaterade arbetsuppgifter på ett kvalitetsmässigt bra och säkert sätt.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Grundläggande handhavandekunskaper av datorer

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som CNC-operatör inom tillverkande industri.

Kursens mål

 • Goda programmeringskunskaper
 • Enligt gällande kvalitetskrav producera enklare detaljer
 • Med gott självförtroende kunna handha en CNC-styrd maskin
 • Att kunna beräkna skärdata för valda verktyg

Kursinnehåll

 • ISO-koder
 • Användning av kontrollpanelen vid simulering
 • Att skriva, korrigera och simulera program
 • Skärdata för valda verktyg
 • Nollpunkter och referenspunkter
 • Att använda en CNC-maskin
 • Skydd- och säkerhetsföreskrifter för maskin
 • Verktygsinmätning
 • Ställteknik och uppriggning
 • Testkörning av program
 • Gällande kvalitetskrav och producering av detaljer

Antal deltagare

Max 10 deltagare