Kursbeskrivning

Liksom många andra produkter, processer och maskiner kan effektivitet och produktivitet påverkas genom högre och bättre kunskap om de redskap man handhar och arbetar med. Vår kurs ”CNC-programmering, fortsättning” vänder sig till dig som har goda kunskaper om CNC-programmering som operatör men vill lära dig mer om hur du kan utveckla ditt arbete och göra mer avancerade detaljproduktioner.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Motsvarande kursen CNC-programmering, grund eller liknande erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som CNC-operatör inom tillverkande industri.

Kursens mål

 • Fördjupad kunskap i CNC-programmering vid både svarvning och fräsning.

Kursinnehåll

 • ISO-koder
 • Programmetingstyperna Absolut och Inkremental
 • Handhavande av kontrollpanelen vid simulering
 • Att skriva, korrigera och simulera program
 • 3D-simulering
 • Styrsystem atl. Fanuc, Simens, Heiden
 • Operationsberedning
 • Skärdata för valda verktyg
 • Kompensering av fräsradie
 • Cykler för bearbetning
 • Subprogramsteknik
 • Referenspunkter och nollpunkter
 • Kommunikation mellan dator och styrsystem
 • Handhavande av CNC-maskin
 • Skydd- och säkerhetsföreskrifter för maskin
 • Förebyggande maskinunderhåll
 • Verktygsinmätning
 • Ställteknik och uppriggning samt mått- och verktygskompensering
 • Testkörning och optimering av program
 • Producera detalj till gällande kvalitetskrav

Antal deltagare

Max 10 deltagare