Kursbeskrivning

Det är i dag ingen sällsynt händelse att en person går från att arbeta med exempelvis produktion till att vara ledare för sina tidigare produktionsmedarbetare. Det är däremot mer sällsynt att den förändringen tacklas med rätt sorts utbildning. Vår kurs ”Chef och kollega” är skräddarsydd för dig som känner igen dig i ovanstående scenario eller som helt enkelt är nybliven ledare. Vi fokuserar på de krav och förväntningar som ställs på dig och den kunskap du behöver för att framgångsrikt vara en ledare nu och i framtiden.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som tidigare inte arbetat som chef men nu blivit utsedd att axla ansvaret som chef för dina medarbetare.

Kursens mål

 • Ökade kunskap, insikt och självförtroende i din ledarroll.
 • Vad som förväntas från dig som individ och chef.
 • Förståelse för förändringarna och reaktioner till dessa.
 • God förståelse för uppkomsten och kunskap om hanteringen av konflikter.

Kursinnehåll

 • Attityder och värderingar
 • Hur du får personalens förtroende
 • Skapa din egen ledarskapsstil
 • Ledarskapsrollen
 • Att motivera och inspirera
 • Målsättningar
 • Betydelsen av grupputveckling och samhörighet
 • Konflikthantering
 • Kommunikation
 • Arbetsrätt och fackliga frågor
 • Hur värderar och mäter du din personals insats
 • Personalutvecklingssamtal

Antal deltagare

Max 10 deltagare