Kursbeskrivning

Hur tillämpar vi kraven på CE-märkning redan i konstruktionsfasen? Vilken strategi skall tillämpas vid konstruktion av en maskin? Vilka direktiv gäller för konstruktionen/maskinen? Vad är CE-märkning? Vilka produkter och vad ska CE-märkas? Kursens innehåll är generellt och kommer inte att företagsanpassas förutom det som utgår av kunskapsinventeringarna. För företag som har specifika kompetensbehov rekommenderar vi en skräddarsydd utbildning. Kontakta oss för offert.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som skall arbeta med maskinsäkerhet och de åtaganden som krävs enligt maskindirektivet.

Kursens mål

 • Att ge en förståelse och kunskap runt kraven på CE-märkning, samt gällande direktiv för säkerhetskrav enligt AFS 1994:48 (Maskindirektivet).

Kursinnehåll

 • Lagar och förordning
 • Regler för maskiner och inköp
 • Direktiv för maskintillverkare
 • Produktansvar, produktsäkerhet, leveransavtal
 • Produktionsanpassad säkerhet
 • Teknisk dokumentation
 • Riskanalys / Riskeliminering
 • Försäkran och överensstämmelse
 • Krav i EG-direktivet
 • Praktikfall

Antal deltagare

Max 10 deltagare