Kursbeskrivning

Vill du arbeta med effektiv och tidsbesparande applikationsutveckling? Denna fortsättningskurs i C++ ger dig de kunskaper du behöver samt ger dig en lämplig plattform att bygga vidare på med nya språk, t.ex. Java.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Du ska ha grundläggande kunskaper i C++ programmering

Målgrupp

Du som vill kunna utnyttja C++ språkets alla möjligheter och få djupare kunskap om effektiviserad systemutveckling bör deltaga i denna kurs.

Kursens mål

 • Efter avslutad kurs har du fått en fördjupad kännedom om programmering i C++ och förstår att utnyttja språkets alla möjligheter.

Kursinnehåll

 • Begrepp
 • Bitfält
 • Arv och multipelt arv
 • Basklass och härledd klass
 • Konstruktor och destruktor vid arv
 • Tillgänglighet vid arv
 • Polymorfis, dynamisk bindning
 • Virtuella medlemsfunktioner
 • Dynamic_cast och typeid
 • Cirtuell destruktor
 • Abstrakt klass
 • Undantagshantering
 • Try-block
 • Namnrymder
 • Dynamiska datastrukturer
 • Enkellänkad och dubbellänkad
 • Tillämpning med stack och kö
 • Iteratorklass
 • Mallar
 • Algoritmer i standardbiblioteket find, find_if, reverse, copy, sort m.fl.

Antal deltagare

Max 10 deltagare