Kursbeskrivning

Ett av de mest använda objektorienterade språken idag är C++, bland annat tack vare kompatibiliteten med C-språket. Under denna grundkurs i C++ får Du lära dig metodik för objektorienterad programmering och programkonstruktion i C++.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Fördelaktigt är om du har kunskaper i ett funktions- och procedurorienterat språk samt ha grundläggande kunskaper i objektorientering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig C++ från grunden.

Kursens mål

 • Efter avslutad kurs kan du skriva enklare objektorienterade program i C++ samt utnyttja språkets konstruktioner för att skriva effektiv programkod.

Kursinnehåll

 • Begrepp och strukturer datatyper
 • Variabler
 • Konstanter
 • Operatorer
 • Typkonvertering
 • Vektorer
 • Pekare
 • Val och iterationer
 • Funktioner och definitioner
 • Anrop och returvärde
 • Deklaration
 • Begrepp objektorientering
 • Klasser och klassobjekt
 • Relationer
 • Datamedlemmar
 • Medlemsfunktioner
 • Definiera en klass
 • Deklarera datamedlemmar
 • Definiera medlemsfunktioner
 • Skapa och använda objekt

Antal deltagare

Max 10 deltagare