Kursbeskrivning

M- T – O, samspelet mellan Människa – Teknik och Organisation. Ett heltäckande verktyg för arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen längd

2 dagar

Kursinnehåll

 • Säkerhetskultur, utbildning i vad som styr på arbetsplatsen
 • AML, Arbetsmiljölagen
 • SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, vad är det och hur gör man.
 • Juridik; ansvar och påföljder
 • Roller i säkerhetsarbetet, Skyddsombud – Arbetsledare
 • Riskhantering; Riskidentifiering, bedömning, åtgärder, metoder
 • Tillbud och olycksfallsutredning; metodik, strategi
 • BAS u och BAS P; roller uppgifter
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling för byggverksamhet
 • Arbetsmiljöplan; innehåll, upprättande
 • Operativt arbete med arbetsmiljösäkerhet