Kursbeskrivning

Ekonomi är grundbulten i alla organisationer! Den viktigaste av alla frågor är alltså: Hur kan jag optimera min ekonomi? Med det tunga ansvaret som ekonomin innebär är den här kursen en säker träff för dig som vill få nya idéer, nya knep och metoder för att kunna genomföra positiva förändringar i er ekonomi. I kursen har vi valt att använda det framgångsrika ekonomiutbildningsverktyget Rodeo. Utan motstycke fortsätter Rodeo att vara en överlägsen metod för att på ett enkelt och lättbegripligt sätt förstå ekonomi och därefter kunna påverka ekonomin.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga särskilda

Målgrupp

Butikschefer, ägare och andra ansvariga med ekonomiansvar. Oberoende av om er ekonomi är lysande eller något sämre så är den här kursen en framgångsfaktor för alla.

Kursens mål

 • Praktiska verktyg för att öka lönsamhet och säljresultat
 • Förståelse för hur du och dina medarbetar påverkar lönsamheten
 • Ökad förståelse för ekonomiska samband
 • Kunna analysera ditt eget företags bokslut
 • I spelform driva ett företag under två månader med bokslut, analys och strategival.

Kursinnehåll

 • Företagsspelet Rodeo
 • Företagets ekonomi
 • Anpassning till företagets ekonomiska termer och sambandet mellan dessa
 • Hur du kan öka intäkterna
 • Kontroll över kostnader
 • Att arbeta effektivt
 • Att arbeta med en budget
 • Mål och uppföljning.
 • Handfasta metoder
 • Enkel handlingsplan kopplat till butikens konkurrensmedel och lönsamhet

Antal deltagare

Max 10 deltagare