Kursbeskrivning

Riskerna förenade med brandfarliga varor är omfattande – om det skulle hända någonting. Vilket det alltid finns en risk för. Om du arbetar med, hanterar, transporterar eller på annat sätt vistas kring brandfarliga varor måste du ha kunskaper om varornas egenskaper och risker.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med brandfarliga varor. Exempelvis personal inom industri, transportörer, laboratoriepersonal.

Kursens mål

 • Efter kursen har du fått kunskap och insikt kring egenskaperna och riskerna hos brandfarliga varor.
 • Du kan tillämpa de vanligaste begreppen inom ämnet

Kursinnehåll

 • Brandfarliga varor, vätskor och gas
 • Definition av flampunkten
 • Brännbarhetsområde
 • Termisk tändtemperatur
 • Egenskaper och risker
 • Relativ densitet
 • Brand- och explosionsrisker
 • Aktuell lagstiftning
 • Terminologi
 • Tillstånd

Antal deltagare

Max 10 deltagare